Hotline: 0979221199

Samsung Galaxy s9+128GB

Điện thoại Samsung bền đẹp, kiểu cách sang trọng, tương thích với mợi giới tính, màu sắc lôi cuốn, pin rất tốt, đa chức năng thông minh, giá cả thị trường chấp nhận được.

Điện thoại Samsung bền đẹp, kiểu cách sang trọng, tương thích với mợi giới tính, màu sắc lôi cuốn, pin rất tốt,  đa chức năng thông minh, giá cả thị trường chấp nhận được.

Điện thoại Samsung bền đẹp, kiểu cách sang trọng, tương thích với mợi giới tính, màu sắc lôi cuốn, pin rất tốt,  đa chức năng thông minh, giá cả thị trường chấp nhận được.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/67lUUbF4mxw" width="300" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này

Thẻ:
0979221199